Dự án thi công lắp đặt camera cho cảng Tân Vạn
27/12/2017
Thi công lắp đặt camera quan sát cho ngân hàng Eximbank Trường Chinh
Thi công lắp đặt camera quan sát cho ngân hàng Eximbank Trường Chinh
27/12/2017

Lắp đặt camera quan sát cho hệ thống nhà hàng Hàng Dương Quán Q1, Q7, Thủ Đức

Lắp đặt camera quan sát cho hệ thống nhà hàng Hàng Dương Quán Q1, Q7, Thủ Đức

Lắp đặt camera quan sát cho hệ thống nhà hàng Hàng Dương Quán Q1, Q7, Thủ Đức

  • Nhiệm vụThi công lắp đặt camera quan sát cho hệ thống nhà hàng Hàng Dương Quán các chi nhánh ở Thủ Đức, Quận 1, Quận 4 và Quận 7
Đăng ký tư vấn
Call
Maps